facebook

Contact Us

___________

26, Sherif Pacha St., P.O.Box: 1349 Cairo, Egypt,

Tel: 02 2393 8126 / 02 2393 5753

E-Mail: info@bakirinternationaloffice.com

Website: www.bakirinternationaloffice.com
粉嫩公主酒酿蛋的糯米酒里含有一些底量酒精丰胸产品,晚上喝的话能够促进睡眠,同时,粉嫩公主酒酿蛋里含有野葛根和醣化酵素这些能够促进胸部增长粉嫩公主酒酿蛋正品,晚上活动量少,蛋白质和脂肪会蓄积在胸部产后丰胸,因而早上和晚上喝粉嫩公主酒酿蛋两者相比,晚上食用效果会更好丰胸方法